פנייה כללית - אגף החינוך - מחלקת גנים

פרטי הפנייה:

ימולא במידה והפונה מתגורר בבית משותף

פרטי הפנייה:

ימולא במידה והפונה מתגורר בבית משותף