מכרזים

להלן רשימת המכרזים המפורסמים ע"י העירייה.

לתשומת לבכם, בהגשת מכרז יש למלא טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה.

מכרזים​ פתוחים 

  
חוברת המכרז
  
  
  
הארכת מכרז לאספקת והתקנת מחשבים 228/08/201803/10/2018הארכת מכרז
הארכת מכרז לאספקת והצבת תמרורים30/08/201803/10/2018הארכת מכרז
שאלות הבהרה מכרז אספקת מחשבים15/09/201805/10/2018
אישור עריכת ביטוחים מכרז אספקת מחשבים15/09/201806/10/2018

 

מכרזים סגורים

  
חוברת המכרז
  
  
  
קול קורא לפסטיבל יין25/08/201812/09/2018הארכת מכרז
הארכת מכרז לאספקת והתקנת מחשבים25/08/201806/09/2018
הבהרות למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש19/08/201825/08/2018
הסעות תלמידים 201812/08/201822/08/2018
אספקת ארוחות לילדי החינוך המיוחד 12/08/201828/08/2018
אספקת והתקנת מחשבים וציוד היקפי08/08/201830/08/2018
קבלת מידע לרכישת מערכת מידע-קול קורא02/08/201822/08/2018
הבהרה למכרז לעבודות סימון כבישים31/07/201808/08/2018
הודעת שינוי תשלום רכישת מכרז הפעלת מרכז יום לקשיש29/07/201815/08/2018הארכת מכרז
מכרז סימון כבישים ותמרורים25/07/201808/08/2018
​​​​​​​​​​​​​​​​​