מכרזים

להלן רשימת המכרזים המפורסמים ע"י העירייה.

לתשומת לבכם, בהגשת מכרז יש למלא טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה.

מכרזים​ פתוחים 

  
חוברת המכרז
  
  
  
מכרז לאספקת שירותי פרסום31/07/201730/08/2017

 

מכרזים סגורים

  
חוברת המכרז
  
  
  
הארכת מכרז השכרת מבנה ברחוב הרימון
27/06/201706/07/2017הארכת מכרז
הארכת מכרז הסעות
22/06/201706/07/2017הארכת מכרז
הסעות לתלמידים שנה"ל תשע"ח22/06/201706/07/2017הארכת מכרז
השכרת מבנה ברחוב הרימון 14/06/201706/07/2017הארכת מכרז
הארכת מכרז גורטאות וברזל
12/06/201722/06/2017הארכת מכרז
הפעלת יום שוק בשוק העירוני 17/05/201704/06/2017
מאגר יועצים- הקרן לפיתוח דימונה
16/05/201718/06/2017
אספקת שירותי פרסום לעירייה דימונה 10/05/201725/05/2017
מכרז אחזקה והתקנה של מדפסות03/05/201724/05/2017הארכת מכרז
אספקה התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות 26/04/201717/05/2017
​​​​​​​​​​​​​​​​​