מועצת העיר

זמני כינוס

מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש באולם המליאה של העירייה קומה ג' בבניין העירייה.
  • הודעה על כינוס ישיבה וסדר היום מתפרסם באתר האינטרנט של העירייה ועל לוחות המודעות בכניסה לעירייה.
  • פרוטוקולים של ישיבות המועצה מפורסמות באתר האינטרנט של העירייה, תחת לינק פרוטוקול מועצה.
 

 חברי מועצה

 
תמונה
  
  
  
  
ראש העיר - בני ביטון
בני ביטוןליכודראש העירshulailuz@dimona.muni.il
אילנה אזולאי - מ"מ רה"ע וממונה על החינוך והרווחה
אילנה אזולאיליכודחברת מועצה
אריאל ללוש - סגן רה"ע וממונה בטחון ומנגנון
אריאל ללושליכודסגן רה"ע וממונה בטחון ומנגנוןtali18@dimona.muni.il
יחיאל צרויה - סגן רה"ע ממונה מינהל כספים
יחיאל צרויהש"ססגן רה"ע ממונה מינהל כספיםyehielnu@walla.com
אלי סיגרון - חבר מועצת העיר ממונה תיק הספורט
אלי סיגרוןליכודחבר מועצת העיר ממונה תיק הספורטElisigron12@walla.com
יוסי פרץ - חבר מועצת העיר
יוסי פרץש"סחבר מועצת העירyehielnu@walla.com
אלברט לויהבית היהודיחבר מועצת העירAvrahm_le@pgw.co.il
עופר טלקר - חבר מועצת העיר
עופר טלקרהבית היהודיחבר מועצת העירOfer12356@gmail.com
ניסים חמו - חבר מועצת העיר
ניסים חמוחב"דחבר מועצת העירchabaddimona@gmail.com
יהודה בצלאל - חבר מועצת העיר וממונה תיק הצעירים
יהודה בצלאלצעירים לדימונהחבר מועצת העיר וממונה תיק הצעיריםYehuda.bezalel@gmail.com
ג'קי אדרי - חבר מועצת העיר
ג'קי אדרידימונה בלבחבר מועצת העירZhav100@gmail.com
מעיין לוי - חברת מועצת העיר
מעיין לוידימונה בלבחברת מועצת העירMaayan_phima@walla.com
ארמונד לנקרי - חבר מועצת העיר
ארמונד לנקריישראל ביתנוחבר מועצת העירArmond_l@dsw.co.il
מרינט וקנין - ישראל ביתינו
מרינט וקניןישראל ביתנוחבר מועצת העיר
יוסי אוטמזגין - חבר מועצת העיר
יוסי אוטמזגיןישראל ביתנוחבר מועצת העירyosia@kkl.org.il
​​
​​