מועצת העיר

זמני כינוס

מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש באולם המליאה של העירייה קומה ג' בבניין העירייה.
  • הודעה על כינוס ישיבה וסדר היום מתפרסם באתר האינטרנט של העירייה ועל לוחות המודעות בכניסה לעירייה.
  • פרוטוקולים של ישיבות המועצה מפורסמות באתר האינטרנט של העירייה, תחת לינק פרוטוקול מועצה.