מבנה ארגוני

בדף זה מצורף קובץ המבנה הארגוני של עיריית דימונה.

עיריית דימונה- עץ מבנה 2015.pdfעיריית דימונה- עץ מבנה 2015.pdf