תקציב עיריית 2018 אושר!

פורסם ע"י: דוברות
|
תאריך עדכון: 28/12/2017
התקציב הכי חברתי ב4 שנים האחרונים
השבוע הגיע לביקור בדימונה שר האנרגיה יובל שטייניץ אליו נלוו אנשי משרד האנרגיה, המנכ"ל, יועציו ואנשי המקצוע במשרד. מטרת הביקור יחד עם מנכ"ל גז נגב – משה שפיצר: חיבורה של שכונה הניצחון בדימונה לרשת הגז הטבעי.

במהלך הפגישה המקצועית סקר ראש העיר בני ביטון את הנעשה בעיר דימונה והתקדמותה בכל התחומים, ואף העלה על נס את תרומת משרד האנרגיה, לקידומה של דימונה בנושא האנרגיה, החיסכון, ואיכות החיים והסביבה הנובעים משימוש באנרגיה נקיה.

ראש העיר הזכיר את תרומת משרד האנרגיה בהחלפת תאורת הרחוב, לתאורת לדים,

חוסכת, ואף הוסיף והזכיר את פרויקט מונה נטו – אנרגיה נקיה, ואספקה עצמית של אנרגיה (סולארית), אותו מקדם משרד בדימונה.

כן הודה לשר על נושא חשוב של מים מושבים והשימוש בהם להשקיית הפארקים והצמחייה בעיר.  כאן בני ביטון ציין שדימונה במחצית הדרך של הפרויקט אך השאיפה להשלים ולפרוס צנרת מתאימה ובכך יע��ה בחסכון משמעותי של צריכת מים שפירים, ושימוש במים מושבים להשקיית כל הגינות בעיר.

השר שטייניץ – בסקירתו ציין שדימונה הינה עיר חלוצה בהתחברות לרשת הגז הטבעי והכוונה, הראשונה בין הערים  בארץ המתחברת לשדות הגז הימי למאגר תמר.

"היום אנו חונכים בטכס את חיבורה של שכונת הניצחון לרשת הגז הטבעי והשאיפה שלנו יחד אתך בני ביטון – לעשות לחיבורה של העיר כולה לגז הטבעי", הצהיר השר.

"התעשייה בנגב הולכת ומתחברת לגז הטבעי, ובכוונתנו לחבר גם את התחבורה הארצית, וכל שכונה חדשה העתידה להבנות, יונחו בה תשתיות לחיבור לגז הטבעי שכן הדבר משתלם לתושבים ולמדינה גם יחד", הוסיף השר.

"בכוונתנו לחבר את כל בתי האב בישראל בכלל ובדימונה בפרט בפרק זמן ובפריסה ארצית של 5 – 7 שנים", אמר מנכ"ל  נגב גז, משה שפיצר שבשנה הקרובה נכלול את נושא החקלאות בתוכנית החיבור לגז הטבעי.

השר שטייניץ – ציין שבפרק זמן של 12 שנה יהיה שימוש רק בגז הטבעי, וישראל תעלים ותיפטר מהזיהום, לא תסבול ממנו עוד, כל השימוש יהיה אך באנרגיה נקיה שיוסיף גם חיים וגם לאיכות החיים בישראל.

בתוכנית לא יהיה עוד שימוש בדלקים מזהמים.

מנכ"ל רשת נגב גז –  משה שפיצר ציין בדבריו את הרוח הגבית, הסיוע והתמיכה לה זכה מראש העיר דימונה, וזה רק טבעי שחיבורה של דימונה לאנרגיה נקיה – ייעשה אצל ראש העיר האנרגטי של הנגב.

מישיבת העבודה, יצאו האנשים, אנשי משרד האנרגיה השר, ראש העיר ומנכ"ל המשרד ומנכ"ל רשת הגז הטבעי לשכונת הניצחון, שם גזרו את הסרט וחנכו את חיבורה של השכונה שתצרוך גז טבעי ממאגר הגז הימי – מאגר תמר.

כאן ציין השר שבפגישותיו בארצות העולם ישראל מוגדרת בעולם כולו כמדינה מס' 1 המייצרת חשמל ואנרגיה ללא זיהום (שימוש בגז טבעי) ודימונה היום תשמש עוד נדבך שיוסיף מקום של כבוד למדינה – המחזיקה והמוחזקת כמדינה – נקיה, לא מזהמת, בהשתמשה באנרגיה נקיה וחסכונית אותה מציעה המדינה(משרד האנרגיה).​