הודעה בדבר הסעות לקלפיות

פורסם ע"י: דוברות
|
תאריך עדכון: 29/10/2018
ועדת הבחירות מעמידה הסעה לרשות בוחרי קלפי 990 שהועברה מתיכון 'אפלמן' לשכונת מחנה עדי בבסיס נבטים.
ההסעה תצא מרחבת החניה מול תיכון 'אפלמן' בכל שעתיים עגולות, להלן :
08:00,10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00
אדגיש כי ההסעה מיועדת לבוחרים, לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים ולחברי ועדת בחירות.
בגמר ההצבעה ההסעה תחזור בחזרה ישירות לתיכון 'אפלמן'.
הודעה תפורסם באמצעי התקשורת.
כמו כן בכניסה לתיכון 'אפלמן' (בצמוד למודיעין) יוצב סדרן שיפנה את הבוחרים להסעה.​