אישורי תושב הנחיות לשם קבלת האישור

פורסם ע"י: דוברות
|
תאריך עדכון: 05/12/2017
אישורי תושב

הנחיות לשם קבלת האישור
1. האישור יינתן רק למי שמלאו לו/ה 12 חודשים בישוב (שנה). 
2. חובה להציג תעודת זהות + ספח  של מגיש הבקשה. (לא רישיון נהיגה לא דרכון) 
3. האישור יינתן למגיש/ת הבקשה ובנוכחותו/ה. |
4. האישור כרוך בתשלום על סך 20 ₪ (עשרים). 
5. לשוכרי דירה להצטייד בחוזה שכירות.

הנחיות לבני זוג הגרים בבית ההורים 
1. יש להצטייד בתעודות של שני בני הזוג באותה כתובת מגורים. 
2. אישור מקופת חולים. 
3. אישור נסיעה ממקום העבודה. 
4. במידה ויש ילדים הלומדים במערכת החינוך יש להביא אישור לימודים מאגף החינוך. 
5. במידה ויש ילדים מתחת לגיל 3 יש להביא כרטיס טיפת חלב (הכחול). 

נ
א לצלם את האישור לפני מסירתו  למעסיק ולהחתים על "נאמן מקור". 
לרשותכם מכונת צילום בעלות 0.50 אג' (חצי שקל). 
כל אישור נוסף כרוך בתשלום.

​​