מוקד עירוני 106

המוקד העירוני בדימונה שודרג במטרה לשפר ולייעל את השירות העירוני הניתן לתושבי העיר.
המוקד משמש כתובת מרכזית לפניות הציבור, בקשות , בירורים, מידע ותלונות על מפגעים שונים.

בקשות התושבים מועברות לטיפולן של מחלקות העירייה תוך כדי מעקב אחר הטיפול ומוודא את ביצוען.
המוקד משמש כמרכז שליטה ובקרה וכמרכז מידע עירוני בעיתות חירום ובאירועים חריגים.

בין המערכות שמופעלות במוקד:

  • מערכת מצוקה בגני ילדים.
  • מערכת קשר עירונית.

בימים אלו העירייה יוצרת זמני תקן לטיפול בכל פנייה ובמטרה לשפר את השירות לאזרח.