זריקת מרץ לתעשייה הישראלית בנגב

מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה אישר הקמת והרחבה של שישה מפעלים חדשים בנגב על שטח של 26,428 מ"ר * ארבעה מתוך ששת המפעלים הם בדימונה: מפעל ייצור שלטי חוצות, מפעל מתקני תאורה לשלטי פרסום, בית דפוס ומפעל מתכת * סך הסיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה בהקמת והרחבת המפ

מנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה שיווק מגרשים ליזמים להקמת שישה מפעלים באזורי התעשייה שבנגב, בשטח כולל של 2.6 דונם ובתקציב של כשישה מיליוני שקלים.

נתוני מנהל אזורי תעשייה מצביעים על המשך גידול בקצב שיווק המגרשים, אשר מעיד על תנופה בפיתוח התעשייה בישראל: הקמת מפעלים חדשים, הרחבה של מפעלים קיימים, מעבר של מפעלים ממרכז הארץ לאזור פיתוח א' (בו הם זכאים להטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון) ומעבר של מפעלים ממבנים שכורים למבני קבע באזורי תעשייה.

על פי הנתונים, מינהל אזורי התעשייה במשרד הכלכלה, שיווק 64.6 דונם להקמת 11 מפעלי תעשייה הצפויים לקלוט כ-270 עובדות ועובדים חדשים.

 

באזור התעשייה דימונה - 4 מפעלים: מפעל ייצור שלטי חוצות, מפעל מתקני תאורה לשלטי פרסום, בית דפוס ומפעל מתכת.

סה"כ גודל המגרשים שאושרו במנהל אזורי התעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה הינו 15,324 מ"ר. תקציב משרד הכלכלה והתעשייה: 3.8 מיליוני שקלים. המפעלים החדשים יעסיקו כ-137 עובדים.

 

באזור התעשייה ירוחם: מסגרייה.

סה"כ גודל המגרש שאושר בוועדת ההקצאות 2,104 מ"ר. תקציב משרד הכלכלה והתעשייה: 409,791 ש"ח. המפעל החדש יעסיק 7 עובדים.

 

באזור התעשייה נאות חובב: מפעל לייצור בלוקים.

סה"כ גודל המגרש שאושר בוועדת ההקצאות 9,000 מ"ר. תקציב משרד הכלכלה והתעשייה: 1.3 מיליוני שקלים. המפעל החדש יעסיק כ-20 עובדים.

 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "אישור הקמת והרחבת שישה מפעלים, היא בשורה של ממש לדימונה ולירוחם בפרט ולתושבי הנגב בכלל. פתיחת מפעלים וחברות לצד קידום התעשייה והתעסוקה בכל רחבי המדינה, ובפריפריה הדרומית בפרט, הינה משימה הנמצאת בראש סדר העדיפויות של משרד הכלכלה והתעשייה. המשרד פועל ליצירת תעסוקה איכותית ולהעלאת הפריון, בייצור משרות באיכות גבוהה, וקידום התעשייה והכלכלה".

ראש עיריית דימונה, בני ביטון, ציין כי כראש העיר של בירת הנגב המזרחי, כיו"ר הרשות לפיתוח הנגב וכיו"ר הנהלת אשכול נגב מזרחי, הוא מברך על החלטת משרד הכלכלה והוא שמח שלא רק בדימונה מוקמים מפעלים, אלא גם באחות הצעירה ירוחם ובמועצה התעשייתית נאות חובב. "אנחנו בדרך הנכונה עם החשיבה הנכונה", הטעים ביטון.