עוד בשורה למערכת החינוך בדימונה

אשכול גנים נוסף ייפתח בשכונת השחר


עוד בשורה למערכת החינוך בדימונה 

כבר בשנת הלימודים הקרובה, ייפתח בשכונת השחר אשכול גנים נוסף בעלות של 3.5 מיליון ש״ח!

נמשיך להתפתח ולבנות, לצד השדרוג במבני החינוך הקיימים אנחנו בונים גם מבני חינוך חדשים כדי שנוכל לעמוד בקצב גידול האוכלוסיה ולהעניק מענה איכותי למשפחות החדשות המגיעות לעיר.