הרשמה לכיתות א'!

כל הפרטים לרשום את ילדיכם לכיתה א' בכתבה המצורפת

 

להורים שלום,
להלן הסבר נהלי הרישום והשיבוץ לכתות א' על פי מודל הבחירה המבוקרת:

ההרשמה תחל ב16.01.2019 בקישור כאן​.
  1. לכל ילד הוגדר בית ספר הקרוב למקום מגוריו. זהו אינו בהכרח בית הספר הקרוב ביותר, אלא בית ספר קרוב שמקום מגוריכם הוגדר כחלק מאזור הרישום שלו, או שילדכם למד בגן הצמוד לאותו בית ספר. זהות בית הספר הקרוב נשלחה אליכם.
  2. הנכם יכולים לבחור בכל אחד מבתי הספר היסודיים בדימונה. 
  3. עליכם כהורים לבחור שלושה בתי ספר במערכת הרישום, אנו נשתדל להתחשב בבקשתכם וילדיכם ישובץ לאחד מבין בתי הספר שבחרתם.
  4. במידה ותבחרו בבית הספר שהוגדר כקרוב למקום מגוריכם ילדכם ישובץ אליו.
  5. במידה ותבחרו את אחד מבתי הספר הממלכתיים דתיים ילדכם ישובץ אליו.
  6. במידה ותבחרו בית ספר אחר (בו לא מתקיימים סעיפים 3 , 4), ילדכם ישובץ לאותו בית ספר על בסיס שיקולי מקום פנוי, גדלי כיתות ואיזון בין מספר בנים לבנות.
  7. במידה וילדכם לא ישובץ לבית הספר אותו ביקשתם הוא ישובץ לבית הספר שהוגדר כקרוב למקום מגוריו. 
  8. חשוב לציין כי העירייה תעשה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בבית הספר בו בחרתם,ולצד זאת ליצור את התנאים האופטימליים ללמידה ולהתפתחות.