מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
3/2021 20/01/2021 עו"ס צעירים וחיילים להורדה לחצו כאן 01/02/2021
4/2021 20/01/2021 עו"ס מרכז/ת מדור טיפול במוגבלים להורדה לחצו כאן 01/02/2021
28/2020 14/09/2020 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 01/02/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז  2

הארכת מכרז 3

32/2020 14/09/2020 עו"ס קהילתית להורדה לחצו כאן 01/02/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז 2

41-2020 14/09/2020 עו"ס שיקום ומוגבלויות להורדה לחצו כאן 01/02/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז 2

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
24/11/2020 התקשרות יחיד-מתנ"ס להורדה לחצו כאן 24/11/2021
23/04/2020 הודעה על התקשרות עם החברה למשק וכלכלה להורדה לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים