מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
11/08/2019 מנכ"ל/ית לתיאטרון דימונה להורדה לחצו כאן 01/09/2019
46 23/07/2019 מנהל מערכות מידע ראשי להורדה לחצו כאן 29/08/2019

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
12/08/2019 אספקת שירותי כ"א זמני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/08/2019
08/08/2019 הפקת פסטיבל יהדות מרקש להורדה לחצו כאן 01/09/2019

הסכם הפקת פסטיבל

08/08/2019 הקמת מתחם מזון בפסטיבל יהדות מרקש להורדה לחצו כאן 01/09/2019

הסכם הקמת מתחם מזון

48 01/08/2019 מכרז לאספקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות להורדה לחצו כאן 29/08/2019

חוברת מכרז - 48/2019, הודעה על שינוי תאריך כנס מציעים, שינוי תאריכים כללי

45/2019 24/07/2019 רכישת משאית תפעולית לאגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019
45-2019 24/07/2019 רכישת משאית תפעולית לאגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

הארכת מכרז

41/2019 18/07/2019 מכרז לתכנון מערכות גילוי אש בבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

חוברת מכרז - מערכות אשהארכת מכרז - מערכות אש, סיור קבלנים

41/2019 18/07/2019 מכרז לתכנון מערכות גילוי אש בבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

הבהרה מכרז מערכות אש

פרוטוקול מתוקן - סיור מציעים

עבור לארכיון המכרזים