מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
35 16/09/2020 עו"ס לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
28 14/09/2020 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 01/11/2020
29 14/09/2020 עו"ס שיקום ומוגבלויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
30 14/09/2020 עו"ס מרכז עוצמה ומיצוי זכויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
31 14/09/2020 עו"ס מרכזת משפחות במשבר לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
32 14/09/2020 עו"ס קהילתית להורדה לחצו כאן 01/11/2020
34 14/09/2020 עו"ס מרכז תוכנית יתד להורדה לחצו כאן 01/11/2020

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
36 18/10/2020 תכנון רכישה התקנה ואספקה של גלאי עשן לבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/11/2020

חוברת מכרז 36

קיום ביטוחים 36

30/08/2020 התקשרות קול קורא למידה דיגיטלית להורדה לחצו כאן 31/10/2020
23/04/2020 הודעה על התקשרות עם החברה למשק וכלכלה להורדה לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים