היום יום חמישי 30/07/20, 

משרדי העירייה יהיו סגורים

ולא יינתן שירות לציבור

במקרה הצורך ניתן לפנות 106.