מספר שם מנהל המאגר אגף מספר מאגר שם המאגר
1 שוקי קליין ראש מנהל כללי 990039955 ממ"ד
2 רפי בן דוד הנדסה 990045254 רישוי ובינוי היתרים
3 מקס פרץ ראש מנהל חינוך 990072459 היחידה לקידום נוער
4 מקס פרץ ראש מנהל חינוך 990040471 מנב"ס
5 שמעון מזוז ראש מנהל הכספים 990045277 ניהול חשבונות העירייה
6 מרים גביזון מנהלת אגף כח אדם 990045284 שכר וכ"א
7 משה אלפסי מנהל אגף גבייה 990045261 גביה מס וארנונה
8 משה אלפסי מנהל אגף גבייה 700061817 פיקוח עירוני
9 מוטי מרדכי כהן מנהל אגף פיקוח עירוני 700061815 רישוי עסקים
10 מוטי מרדכי כהן מנהל אגף פיקוח עירוני 7000+1819 מוקד רואה
11 שמשון טל מנהל רישוי עסקים 700061815 רישוי עסקים
12 ​אדו מאנקיטה מנהל אגף הרווחה 700061814 מטופלי רווחה
13 לירז אדרי מ. לשכה משפטית וגבייה 700061813 לשכה משפטית
14 נטליה פרוסט מערכת וטרינריה 700061798 אגף שפ"ע וטרינריה