הטלפונים הרלוונטיים:

א. המוקד העירוני- 086555106
ב. מוקד קורונה של משרד הבריאות- פניות בנושא קורונה ובידוד בית

ג. מענה לאנשים שחזרו מחו"ל, והנחיות למבודדי בית- לפי הנחיות משרד הבריאות בקישור-
 https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

קול הבריאות-  5400*
בשעות 08:00 - 23:00 או במוקדי קופות החולים:

כללית - 2700*

מכבי - 3555*

מאוחדת - 3833*

לאומית – 507*

ג. פסיכולוגים לשעת חירום:

קרן סדן- 052-4349999

גלעד פישביין-054-7792718

יהודה חגי- 052-9402970

ליאור מגירה 052-8388289

 מענה טלפוני :

0732756111.