תושבים יקרים,

בימים ראשון ושני הקרובים יבצע תאגיד מעיינות הדרום עבודות ריבוד כביש ברחובות המעפיל, גולדה מאיר והעצמאות בדימונה.  
העבודות יתקיימו בין השעות 8:00 בבוקר ל18:00 אחה"צ ויתבצעו במקטעים אשר יסגרו ויפתחו לחילופין.

אנו מבקשים להזיז את הרכבים מרחובות אלו בימי העבודה, למניעת גרירתם ע"י המשטרה!!!

ביום ראשון-  26/4/2020,  יבוצע המקטע ראשון- ברחובות: המעפיל ושדרות גולדה מאיר .

ביום שני  27/4/200, יבוצע המקטע שני ברחובות: המעפיל משד' גולדה מאיר ורחוב העצמאות.