1
פרטי המבקש
2
תוכן הבקשה
3
מסמכים רלוונטיים
4
הצהרה וחתימה

בקשה להקצאת חניית נכים פרטית

בקשה לחניית נכים פרטית לנכה מסוים. חניה זו ניתנת לנכים שנקבעו להם מעל ל-90 אחוזי מוגבלות בניידות.

הצבת החניה מותנית בתשלום אגרה חד פעמית על סך 700 ש"ח ורכישת השילוט עם מס' הרכב.

*הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למושקא, רכזת ועדת תחבורה

משרד 215, קומה 2, בניין העירייה

052-9402981

mushka@dimona.muni.il

כתובת המבקש:

יש למלא במידה והמבקש מתגורר בבית משותף

כתובת מיקום החנייה המבוקשת:

הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה

נא לצרף קובץ סרוק בפורמט PDF

 אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים

Browser not supported