הגשת המועמדות למכרזים או משרות בעיריית דימונה נעשית באופן מקוון על ידי לחיצה על הקישור בכל מכרז/משרה ודרך חברת jobbing.

לתמיכה ועזרה טכנית בתהליך הגשת המועמדות למכרזים ולמשרות המפורטות בנושא "מכרזים ומשרות", ניתן ליצור קשר בטלפון  02-5321313  עם ציון מספר המכרז/משרה 

שימו לב: יש להקפיד לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים להגשת המועמדות, עד מועד סגירת המכרז/משרה.
 

הנחיות להגשת מועמדות:

  • יש למלא את טופס הגשת המועמדות המקוון בקישור שיתקבל מחברת jobbing. 
  • יש לצרף קובץ קורות חיים מעודכן.
  • יש לצרף אסמכתא בגין השכלה- בתפקידים בהם נדרשת השכלה.
  • יש לצרף אסמכתא התומכת בניסיון התעסוקתי המצוין בקורות חיים ורלוונטי למכרז/משרה (אסמכתא מפורטת על התפקיד, תקופות העסקה, אחוז משרה) - בתפקידים בהם נדרש ניסיון.
  • במידה ונדרש ניסיון ניהולי - יש לצרף אסמכתא המעידה על ניסיון ניהולי.
  • יש לצרף אישורי העסקה-  מורידים מאתר ביטוח לאומי בצורה הזאת: נכנסים בגוגל  לאתר ביטוח לאומי לאזור האישי- אישורים- אישור תקופת בטוח ומעסיקים, או נגשים ישירות לביטוח לאומי.
  • יש  לעקוב אחר ההנחיות בהגשת המועמדות ולצרף כל אסמכתא אחרת רלוונטית כפי שיעודכן בהגשה.
  • ניתן להגיש מועמדות בצרוף כל המסמכים עד מועד סגירת המכרז/ משרה כמצוין בטופס.

דרישות השכלה:

 

הדרישה מסמכים או תעודות שיש לצרף
 

הדרישה

השכלה אקדמאית

מסמכים או תעודות שיש לצרף

תעודת MA או BA ( או השכלה גבוהה מזו) ממוסד ישראלי שהוסמך ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

*תואר אקדמאי מטעם מוסדות בחו"ל לרבות שלוחותיו בישראל , יוכר רק במידה ואושר ע"י הוועדה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל הפועלת במשרד החינוך.

 

הדרישה

השכלה תיכונית מלאה

מסמכים או תעודות שיש לצרף

תעודת גמר 12 שנות לימוד בבי"ס עיוני או מקצועי עם בגרות מלאה.

 

הדרישה

השכלה תיכונית חלקית

מסמכים או תעודות שיש לצרף

תעודה מבית הספר או ממשרד החינוך המעידה על מספר שנות הלימוד

 

הדרישה

תעודת רישום בפנקס

מסמכים או תעודות שיש לצרף

בהתאם לדרישות המשרה כגון רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ ההנדסאים/ טכנאים/ העובדים הסוציאליים וכו'.

 

הדרישה

רישיון ישראלי לעריכת דין/ חברות בלשכת עורכי הדין

מסמכים או תעודות שיש לצרף

תעודת חברות בלשכת עורכי הדין וצילום רישיון מגנטי בתוקף

 

הדרישה

קורסים והשתלמויות

מסמכים או תעודות שיש לצרף

תעודת גמר של הקורסים / השתלמויות המבוקשים

 

 

הדרישה השכלה תורנית מקבילה
 

הדרישה

השכלה תיכונית חלקית ( עד 11 שנות לימוד ועד בכלל)

השכלה תורנית מקבילה

סיום 8 שנות לימוד בתלמוד תורה+ 3 שנות לימוד לימוד בישיבה קטנה, על פי אישור רשמי ממנהל הישיבה, המציין את מס' שנות הלימוד ופרוט מקצועות הלימוד.

 

הדרישה

השכלה תיכונית מלאה ( 12 שנות לימוד)

השכלה תורנית מקבילה

סיום 8 שנות לימוד בתלמוד תורה + 3 לימוד בישיבה קטנה+ 1 בישיבה גדולה עפ"י אישור הוועדה לאישורי השכלה על יסודית במשרד החינוך והתרבות.

 

הדרישה

השכלה תיכונית מושלמת (תעודת בגרות)

השכלה תורנית מקבילה

אישור על השכלה תורנית גבוהה מהרבנות הראשית לישראל

 

הדרישה

תואר אקדמאי ראשון

השכלה תורנית מקבילה

סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

 

 

הערות

 

ניסיון מוכח:

נדרש לצרף אישורים המעידים על הניסיון הרלוונטי ועל תקופתו, בהתאם לדרישות המשרה, ממקומות עבודה קודמים ולפרט בקורות החיים על ניסיון זה.

על אישור זה לכלול: תאריכי העסקה מדויקים, אחוזי המשרה ומהות התפקיד.

לניסיון מקצועי ייחשב ניסיון מוכח בתחומים הקשורים לביצוע התפקיד כפי שהוגדר במכרז. לצורך כך, על הרשות לדרוש מהמועמדים להציג אישורי העסקה הכוללים בין היתר תקופת העבודה, היקף המשרה, ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד.

עבודה ביותר מ- 51% משרה תיחשב כמשרה מלאה לצורך עמידה בתנאי הסף. עבודה בחצי משרה או פחות מכך (ובלבד שלא תפחת מ- 25% משרה) - תחושב באופן משוקלל.

ניסיון בהתנדבות - אינו נחשב לניסיון תעסוקתי רלוונטי למכרז.

 

רישיונות:

במידה ונדרש רישיון נהיגה, יש לצרף צילום רישיון בתוקף ואת דרגות הרישיון המבוקש.