נוהל הקצאת קרקע ומבנים

נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה (להלן "קרקע") בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע) מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלי בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור (להלן הקצאת קרקע). 

לנוהל במלואו לחץ כאן.