אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, עליכם לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיכם.
לנוחיותכם, האמצעים להגשת טופס בקשה לביטול הודעת קנס:

 • באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט העירוני - ללא תור וללא המתנה. ניתן למלא את הטופס כאן.
 • באמצעות טופס מודפס, שישלח בדואר (בכתובת המופיעה מטה). את הטופס ניתן להוריד כאן. 
 • במשרדי אגף הביטחון בעיריית דימונה. 

ביטול דוחות על פי חוקי העזר השונים (למעט דוח חניה)
אם ברצונכם לבקש לבטל דוחות (הודעות קנס) שניתנו על פי חוקי העזר העירוניים (בנושאי פיקוח, רישוי עסקים, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט ועוד).
דגשים למילוי הבקשה לביטול דוח חניה

 • חשוב לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, מספר תעודת זהות מלא וכתובת.
  שימו לב! פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל.
 • חשוב לציין את מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.
 • בטופס המודפס יש לחתום על הבקשה.

בקשה להישפט
אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס. 
אמצעים להגשת טופס בקשה להישפט:

 • באמצעות הדואר לאגף הביטחון (בכתובת המופיעה מטה).
 • במשרדי אגף הביטחון בעיריית דימונה.
 • בדואר אלקטרוני:   לירז אדרי - Liraz@dimona.muni.il או אתי נגאוקר - Eti-law@dimona.muni.il

כתובת למשלוח בקשה בכתב
אגף הביטחון
מחלקת פיקוח עירוני
ת.ד. 1, דימונה

לשכה משפטית

כתובת
שדרות הנשיא, מרכז מסחרי. ת.ד. 1, קומה 3
שעות מענה טלפוני
שעות מענה טלפוני העירייה
שעות קבלת קהל
ימים א', ד', ה': 08:30-14:00
יום ג': 08:30-12:00 , 16:00-18:00
יום ב': אין קבלת קהל.

בקשה לביטול ריבית פיגורים

לבירורים:

לירז אדרי
לשכה משפטית
08-6563135