מרכז "רשות מקדמת תעסוקה נגב מזרחי" הינו מרכז הכוונה וליווי אזורי לתעסוקה עבור תושבי דימונה וירוחם המעוניינים במציאת עבודה או שדרוג תעסוקתי.

המרכז הוקם באמצע שנת 2012 ע"י משרד הכלכלה מתוך רצון למקסם את פוטנציאל התעסוקה של תושבי דימונה וירוחם ומתוך רצון לסייע למעסיקים באיתור וגיוס כח אדם איכותי בן המקום. כיום מופעלים מרכזי "רשות מקדמת תעסוקה" באמצעות שירות התעסוקה, ומהווים שירות משלים ופרטני יותר לשירות המוצע בלשכות התעסוקה.

המרכז עובד תוך קיום קשרי עבודה עם הרשויות המקומיות ושאר הגורמים העירוניים הרלוונטיים כדי להעניק הן למעסיקים והן למחפשי העבודה, כתובת אחת שבה יינתנו כל השירותים הנדרשים.

ליווי המשתתפים לעבודה כולל היכרות אישית עם מבקש העבודה, בניית קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, מתן מידע שוטף לגבי משרות רלוונטיות, ובחינת התאמה להזדמנויות תעסוקה רלוונטיות, ולהכשרות מקצועיות.

בנוסף, מהווה המרכז כתובת למעסיקים המבקשים לגייס עובדים:

המרכז מסייע בפרסום המשרות בתפוצה מקומית ואזורית רחבה, איתור וגיוס מועמדים מתאימים, קיום ימי גיוס וראיונות , מתן סיוע במידע על אפשרויות להכשרת עובדים ועוד.

מאז הקמתו היה שותף המרכז לאלפי השמות עובדים מוצלחות, וליווה לתעסוקה כ-3,000 מתושבי דימונה וירוחם, מרביתם הגדול השתלבו בהצלחה בשוק העבודה בתחומים ותפקידים שונים.

כל שירותי המרכז ניתנים ללא תשלום