היחידה ההתנדבותית מרכזת את כל פעילות ההתנדבות של יחידים וקבוצות בעיר בשגרה ובחרום, ופועלת לגיוס מתנדבים נוספים. במסגרת הפעילות ההתנדבותית, ניתנת הזדמנות לכל אדם, להתנדב באפיק הקרוב לליבו אשר יגרום לו סיפוק והנאה, תוך הדרכה מקצועית, ייעוץ ותמיכה.

ההתנדבות מאפשרת מפגש בין אישי, ערכי ומלמד, בו שני הצדדים יוצאים נשכרים. אנו מוקירים ומעריכים את פעילות המתנדבים באמצעות ערבי הוקרה, טיולים, מתנות, אירועים ועוד. 

פרטי יצירת קשר - אגף הרווחה / מתנדבים

יעל ביטון
מנהלת יח' מתנדבים

יהודה ביטון
גיוס מתנדבים

סנאית סטמקר
רכזת מתנדבים