פנייה כללית ללשכת ראש העיר

פרטי הפנייה:

ימולא במידה והפונה מתגורר בבית משותף

פרטי הפנייה:

ימולא במידה והפונה מתגורר בבית משותף