דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 86 27/04/2023
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 85 30/03/2023
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 83 05/03/2023
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 84 05/03/2023
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 82 07/02/2023
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 81 19/01/2023
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 78 27/12/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 79 27/12/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 80 27/12/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 77 09/11/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 76 27/10/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 418 29/09/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 565 29/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 68 21/09/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 75 21/09/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 564 25/08/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 74 03/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 67 19/07/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 72 19/07/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 73 19/07/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 415 27/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 70 15/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 71 15/06/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 69 01/05/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 413 25/04/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 68 10/04/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 412 05/04/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 66 05/04/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 67 05/04/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 559 31/03/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 558 13/03/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 65 03/03/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 557 28/02/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 410 28/02/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 411 21/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 0 04/02/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 64 30/01/2022
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 63 10/01/2022
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 407 31/12/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 60 28/12/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 61 28/12/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 62 28/12/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 58 16/11/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 59 16/11/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 57 03/10/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 56 05/09/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 54 31/08/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 55 31/08/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 550 03/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 65 26/07/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 53 25/07/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 404 22/07/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 549 22/07/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 51 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 52 30/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 548 29/06/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 548 29/06/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 548 29/06/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 403 28/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 547 14/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 547 14/06/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 547 14/06/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 50 06/06/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 402 26/05/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 546 26/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 65 18/05/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 48 09/05/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 49 09/05/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 545 19/04/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 545 19/04/2021

החלטות

פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 401 19/04/2021

החלטות

פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 47 18/04/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 400 21/03/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 400 21/03/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 400 21/03/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 544 18/03/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 544 17/03/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 46 08/03/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 543 22/02/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 543 22/02/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 399 10/02/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 45 08/02/2021
פרוטוקול מליאה מס' 44 31/01/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 44 31/01/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 542 20/01/2021
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 398 20/01/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 43 07/01/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 40 29/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 41 29/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 42 29/12/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 541 27/12/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 397 27/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 37 27/11/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 540 25/11/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 396 25/11/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 396 25/11/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 540 25/11/2020

פרטכל דיון 540./uploads/n/1609334791.7481.pdf

פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 39 23/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 38 23/11/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 38 23/11/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 395 27/10/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 539 20/10/2020

מצ"ב סדר יום לועדת רישוי מספר 539  שתתקיים ביום שלישי

בתאריך 20.10.2020 בשעה 11:00

הישיבה תתקיים דרך הzoom  

פרוטוקול מליאה מס' 539 20/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 35 13/09/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 36 13/09/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 537 02/09/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 393 31/08/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 392 28/07/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 392 28/07/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 391 28/07/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 392 28/07/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 34 28/07/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 536 26/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 64 26/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 64 19/07/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 32 28/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 33 28/06/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 391 25/06/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 390 24/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 391 24/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 31 21/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 63 03/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 30 03/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 63 03/06/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 534 31/05/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 534 31/05/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 533 21/05/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 390 21/05/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 533 21/05/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 389 30/04/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 389 30/04/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 28 29/04/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 532 06/04/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 532 06/04/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 29 06/04/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 29 06/04/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 388 05/04/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 27 18/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 531 18/03/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 531 11/03/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 530 11/03/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 386 27/02/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 385 26/02/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 529 20/02/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 528 19/02/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 26 04/02/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 25 23/01/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 384 02/01/2020
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 384 31/12/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 383 31/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 23 30/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 24 30/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 22 29/12/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 527 23/12/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 526 09/12/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 526 04/12/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 383 18/11/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 382 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 20 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 21 18/11/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 383 11/11/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 524 10/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 525 10/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 523 04/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 524 04/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 525 04/11/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 381 03/11/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 382 02/11/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 382 23/10/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 523 07/10/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 523 07/10/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 24/09/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 19 24/09/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 381 23/09/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 522 08/09/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 380 28/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 380 08/08/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 521 06/08/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 521 06/08/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 520 24/07/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 24/07/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 379 22/07/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 379 22/07/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 377 01/07/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 519 30/06/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 378 30/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 26/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 25/06/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 377 16/06/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 518 05/06/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 376 27/05/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 27/05/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 26/05/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 26/05/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 517 12/05/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 517 12/05/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 375 17/04/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 516 15/04/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 375 15/04/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 516 15/04/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 07/04/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 374 25/03/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 515 19/03/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 515 19/03/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 10/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 0 05/03/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 373 28/02/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 373 28/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 20/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 20/02/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 514 18/02/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 514 08/02/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 372 30/01/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 372 30/01/2019
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 513 24/01/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 22/01/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 01/01/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 31/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 30/12/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 371 20/12/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 371 20/12/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 512 13/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 11/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 03/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 02/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 22/11/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 22/11/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 511 28/10/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 511 28/10/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 370 22/10/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 370 22/10/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 370 22/10/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 510 11/10/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 81 25/09/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 369 05/09/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 369 05/09/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 509 30/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 80 27/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 79 26/08/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 368 08/08/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 368 08/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 78 07/08/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 508 23/07/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 508 23/07/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 350 18/07/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 502 18/07/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 367 18/07/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 367 18/07/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 367 18/07/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 77 24/06/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 366 21/06/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 366 21/06/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 366 21/06/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 507 20/06/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 507 20/06/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 365 27/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 365 27/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 506 22/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 506 22/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 506 21/05/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 76 14/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 364 07/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 364 07/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 364 07/05/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 363 24/04/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 363 24/04/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 505 16/04/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 505 16/04/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 505 16/04/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 505 16/04/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 504 28/03/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 504 28/03/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 504 28/03/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 75 25/03/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 362 14/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 5 05/03/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 74 18/02/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 502 12/02/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 361 12/02/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 361 12/02/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 360 31/01/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 360 31/01/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 360 31/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 70 15/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 73 15/01/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 501 14/01/2018
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 359 27/12/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 69 24/12/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 71 24/12/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 72 24/12/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 500 17/12/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 500 17/12/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 500 17/12/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 499 26/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 358 26/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 358 26/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 499 26/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 499 26/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 358 26/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 358 26/11/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 68 21/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 4 20/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 3 02/11/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 357 31/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 357 31/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 498 29/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 498 29/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 498 29/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 497 02/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 497 02/10/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 356 27/09/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 66 26/09/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 67 26/09/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 355 31/08/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 355 31/08/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 355 31/08/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 496 30/08/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 496 30/08/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 64 29/08/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 65 29/08/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 354 30/07/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 354 30/07/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 354 30/07/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 63 24/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאת תכנון ובנייה מס' 62 24/07/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 495 19/07/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 61 06/07/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 62 06/07/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 353 26/06/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 353 26/06/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 353 26/06/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 494 21/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 19/06/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 352 29/05/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 352 29/05/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 352 29/05/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 60 17/05/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 59 06/04/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 351 03/04/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 351 03/04/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 351 03/04/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 58 27/03/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 57 14/03/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 350 06/03/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 350 06/03/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 350 06/03/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 493 27/02/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 493 27/02/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 56 21/02/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 349 30/01/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 349 30/01/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 349 30/01/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 492 22/01/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 492 22/01/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 55 19/01/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 54 08/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 04/01/2017
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 491 04/01/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 51 29/12/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 52 29/12/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 53 29/12/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 348 29/11/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 348 29/11/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 348 29/11/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 50 23/11/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 347 26/10/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 347 26/10/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 347 26/10/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 346 09/10/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 489 06/10/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 49 22/09/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 48 11/09/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 47 30/08/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 345 29/08/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 345 29/08/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 345 29/08/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 46 03/08/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 488 31/07/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 488 31/07/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 488 31/07/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 344 27/07/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 344 27/07/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 344 27/07/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 45 19/07/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 487 23/06/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 343 20/06/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 343 20/06/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 343 20/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 43 15/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 44 15/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 42 25/05/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 41 08/05/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 486 08/05/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 486 08/05/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 342 13/04/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 485 04/04/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 485 04/04/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 342 04/04/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 40 17/03/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 484 17/02/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 484 17/02/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 341 21/01/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 341 21/01/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 483 20/01/2016
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 483 20/01/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 38 18/01/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 35 30/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 36 30/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 37 30/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 33 16/12/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 482 09/12/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 482 09/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 34 30/11/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 481 22/11/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 481 22/11/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 32 10/11/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 340 09/11/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 340 09/11/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 31 15/10/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 480 20/09/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 480 20/09/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 479 07/09/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 479 07/09/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 30 25/08/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 339 17/08/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 339 17/08/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 29 30/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 478 22/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 478 22/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 477 09/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 477 09/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 476 01/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 476 01/07/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 338 24/06/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 338 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 28 23/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 26 17/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 27 17/06/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 475 03/06/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 475 03/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 25 05/05/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 474 03/05/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 474 03/05/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 473 20/04/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 473 20/04/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 337 01/04/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 337 01/04/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 24 30/03/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 472 29/03/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 472 29/03/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 471 09/03/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 471 09/03/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 23 01/03/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 39 23/02/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 470 09/02/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 470 09/02/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 336 02/02/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 336 02/02/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 22 28/01/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 469 15/01/2015
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 469 15/01/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 19 30/12/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 20 30/12/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 21 30/12/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 468 18/12/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 335 18/12/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 468 18/12/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 335 14/12/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 467 24/11/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 467 24/11/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 466 06/11/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- סדר יום מס' 466 06/11/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 02/11/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 334 23/10/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 22/09/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 465 18/09/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 464 03/09/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 333 28/08/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 25/08/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 25/08/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 463 28/07/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 23/07/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 462 21/07/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 07/07/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 07/07/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 332 29/06/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 461 26/06/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 460 19/06/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 17/06/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 459 02/06/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 458 11/05/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 01/05/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 457 10/04/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 331 06/04/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 31/03/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 456 24/03/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 26/02/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 455 19/02/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה- ועדת משנה מס' 330 05/02/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 27/01/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 454 23/01/2014
פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה-רישוי מס' 453 02/01/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 31/12/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 31/12/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 31/12/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 26/11/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 21/11/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 14/11/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 59 18/08/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 58 01/08/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 57 19/05/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 56 19/03/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 55 29/01/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 54 14/01/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 52 24/12/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 53 24/12/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 51 28/11/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 50 21/10/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 49 19/09/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 48 14/08/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 47 24/07/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 46 08/05/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 45 01/04/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 44 05/03/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 43 31/01/2012
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 40 28/12/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 41 28/12/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 42 28/12/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 38 29/11/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 39 29/11/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 37 23/10/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 35 25/09/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 36 25/09/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 34 28/08/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 33 04/07/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 32 25/05/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 31 12/04/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 30 20/02/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 29 17/01/2011
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 27 29/12/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 28 29/12/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 25 25/11/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 26 25/11/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 23 20/10/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 24 20/10/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 22 01/09/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 21 01/08/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 20 27/06/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 04/05/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 19 04/05/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 23/03/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 26/01/2010
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 13/12/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 29/11/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 29/11/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 29/11/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 28/10/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 23/08/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 29/06/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 13/05/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 30/04/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 01/02/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 11/01/2009
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 11/01/2009