מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
דרוש/ה 02/02/2023 ממלא מקום מפקח רישוי בנייה להורדה לחצו כאן 14/02/2023
11/23 02/02/2023 מפקח רישוי בנייה בוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית להורדה לחצו כאן 14/02/2023
12/23 02/02/2023 רכז מועדוניות רשותי(3 מועדוניות) להורדה לחצו כאן 14/02/2023
דרוש/ה 01/02/2023 ממלא מקום- קב"ס להורדה לחצו כאן 14/02/2023
9/23 01/02/2023 בודק תוכניות להורדה לחצו כאן 14/02/2023
10/23 01/02/2023 בודק בקשות להיתרי בנייה להורדה לחצו כאן 14/02/2023
דרוש/ה 31/01/2023 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 13/02/2023

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
התקשרות עם ספק יחיד 01/02/2023 התקשרות עם הספקית שרון דלמן – לצורך קיום הדרכת ולימוד ילדים לפתרון ריבים בדרך דיאלוגית- "שביל הפיוס". להורדה לחצו כאן 15/02/2023
3/23 18/01/2023 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד להורדה לחצו כאן 12/02/2023

חוברת המכרז

הודעת הבהרה 1

עבור לארכיון המכרזים